IPINT

Oferta

Inkubacja

Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o. to Fundusz Venture Capital inwestujący w nowoczesne rozwiązania w obszarze nowych technologii. Naszym celem jest komercjalizacja najbardziej perspektywicznych projektów B+R (badania i rozwój) w fazie Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP). IPiNT Sp. z o.o. to połączenie wiedzy z obszaru nowych technologii i ICT z doświadczeniem inwestycyjnym zespołu ekspertów.


Misją IPiNT Sp. z o.o. jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i instytucji z jej otoczenia poprzez nowoczesne rozwiązania rozwojowe (doradztwo, konsulting, szkolenia, narzędzia) oparte na praktycznej wiedzy i doświadczeniu. Wierzymy, że współpraca z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi, instytucjami i partnerami jest drogą do efektywnych inwestycji niosących realną wartość.


Mamy swój wkład w budowę lokalnej przedsiębiorczości poprzez Komercyjny Inkubator Przedsiębiorczości, który prowadzimy od 5 lat.

Nasze kompetencje

 • Tworzenie wizji i strategii firmy
 • Budowanie modelu biznesowego
 • Tworzenie prototypu i MVP (Minimalnie Wartościowy Produkt)
 • Testowanie produktu na rynku i budowanie strategii marketingowej
 • Wdrażanie strategii
 • Rozpoznawanie i rozwój jego kompetencji przedsiębiorczych
 • Wyznaczanie i realizacja celów biznesowych
 • Sprzedaż
 • Budowanie efektywnego zespołu, rekrutowanie pracowników i rozwój kompetencji jako lidera firmy

Realizujemy przedsięwzięcia

Realizujemy przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, poprzez "matchowanie" przedsiębiorców / pomysłodawców ze sobą, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw.

Dokapitalizowanie

Organizujemy spotkania nt. zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, leasingi, crowdfunding, fundusze VC, seed capital, środki UE).

Czym jest IOB ?

IPiNT realizuje działania na polu wsparcia przedsiębiorstw i startupów. Jesteśmy Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB). Mamy swój wkład w budowę lokalnej przedsiębiorczości, prowadzimy od 2014 roku komercyjny inkubator przedsiębiorczości. Realizujemy przedsięwzięcia z zakresu podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, poprzez "matchowanie" przedsiębiorców / pomysłodawców ze sobą, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw. Jesteśmy organizatorem konferencji na tematy innowacyjne jak sztuczna inteligencja, czy technologia blockchain, a także zapewnienia zewnętrznych źródeł finansowania. Doradzamy nt. pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, organizujemy spotkanie nt. zewnętrznych źródeł finansowania  (kredyty, leasingi, crowdfunding, fundusze VC, seed capital, środki UE).

Praktyczna wiedza i efekty rynkowe

ZOBACZ PRZYKŁADY EFEKTÓW

Nasz zespół zarządzający należy do wąskiego grona ekspertów z bogatym doświadczeniem w projektach inkubacyjnych, który został wybrany jako Menadżerowie Inkubacji w Platformach Startowych. MI odpowiada za nadzorowanie i wspieranie Startupu w realizacji założonych celów technicznych, organizacyjnych i projektowych, w tym monitoruje cyklicznie postępy prac Startupu oraz pomaga rozwinąć kompetencje zespołu.

 • Wspieramy najlepsze projekty

  Mamy wiedzę o ICT i inwestowaniu. Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów. Wspieramy najlepsze projekty.

 • Model Biznesowy i MVP

  Opracowujemy skuteczne modele biznesowe. Łączymy wiedzę z zakresu strategii, technologii i doradztwa w zakresie zarządzania, pomagając startupom odnieść sukces. Pomagamy opracować działający produkt z minimum funkcjonalności (MVP).

 • Opis

  Komercyjny Inkubator Przedsiębiorczości i Coworking to, najogólniej mówiąc, społeczność tworzona przez ludzi wolnych zawodów. Osoby pracujące zdalnie lub prowadzące swoje własne mikrofirmy spotykają się w jednym miejscu i pracują. Biuro coworkingowe, to przestrzeń, która im tę pracę umożliwia, zapewnia opiekę profesjonalnego sekretariatu, dostęp do wszystkich potrzebnych urządzeń, posiada sale na spotkania z klientem, internet, zaplecze kuchenne.

Menadżer Inkubacji

Anna Ciesielska
Maciej Helbrecht

Telefon

tel. 502-678-774
tel. 608-298-994

E-mail

a.ciesielska@ipint.pl
m.helbrecht@ipint.pl

DARMOWA KONSULTACJA
Top