IPINT

Oferta

Doradztwo w zarządzaniu

Potrzebujesz rozwiązać problem?

Napotkałeś bariery w rozwoju swojej firmy?

Oczekujesz wyników?

Chcesz osiągnąć konkretny cel?

Skorzystaj z naszego doradztwa.

Pracujemy w oparciu o 70 ekspertów z różnych dziedzin. Praktyka naszej pracy z klientami dowodzi, że jesteśmy skuteczni.

ZOBACZ PRZYKŁADY EFEKTÓW

Pomagamy firmom w zwiększaniu ich przychodów doskonaląc efektywność procesów i zespołów poprzez praktyczne i efektywne doradztwo i konsulting, korzystając z naszych doświadczeń i praktyk korporacyjnych, używając najnowszych metod sprzedaży, marketingu i zarządzania i podążając za trendami.

Jak projektujemy nasze szkolenia?

  • Etap 1/5

   Bezpłatne spotkanie konsultacyjne i badanie potrzeb szkoleniowych

   Praktyczny warsztat lub konsultacja mająca na celu rozwiązanie konkretnego problemu klienta.

  • Etap 2/5

   Stała współpraca - interim management

   Długofalowa asysta doradcza. Doradca znając specyfikę firmy klienta stale współpracuje i pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy w określonym zakresie np. sprzedaż, marketing, zarządzanie.

  • Etap 3/5

   Przygotowanie się eksperta ze specyfiki branży i opracowanie najlepszych rozwiązań

   Prezentujemy podejście praktyczne. Naszym celem jest, aby doradztwo było przede wszystkim efektywne, a pozyskana wiedza gotowa do zastosowania od zaraz. Dlatego też nasz zespół każdorazowo przygotowuje się do projektu z konkretną grupą i branżą.

  • Etap 4/5

   Doradztwo

   Analizujemy sytuację i wypracowujemy rekomendacje i zalecenia do zastosowania tu i teraz. Pokazujemy konkretne przykład, skłaniając uczestników do czynnego udziału w dochodzeniu do rozwiązań.

  • Etap 5/5

   Informacja zwrotna dla lidera zespołu

   Po zakończeniu projektu rozwojowego skontaktujemy się z Państwem, aby zdać relację z osiągniętych wyników.

  Rodzaje współpracy

  1

  Rozwiązywanie problemu - problem solving

  Praktyczny warsztat lub konsultacja mająca na celu rozwiązanie konkretnego problemu klienta.

  2

  Stała współpraca - interim management

  Długofalowa asysta doradcza. Doradca znając specyfikę firmy klienta stale współpracuje i pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy w określonym zakresie np. sprzedaż, marketing, zarządzanie.

  3

  Wąskie gardła

  Zidentyfikowanie w firmie klienta wąskich gardeł, które hamują wzrost oraz wypracowanie rozwiązań do zastosowania tu i teraz, zgodnie z filozofią Kaizen.

  Dlaczego warto?

  • Korzystamy z naszych doświadczeń i praktyk korporacyjnych, używając najnowszych metod sprzedaży, marketingu i zarządzania i podążając za trendami.
  • Współpracujemy z 70 ekspertami z różnych dziedzin.
  • Posiadamy sieć kontaktów.
  • Mamy doświadczenia z różnych firm i branż, gdzie rozwiązaliśmy problemy.
  • W oparciu o powyższe łatwo rozwiązać nam większość problemów pojawiających się w firmach.

  Obszary współpracy

  Audyt zarządzania

  Dobranie kanałów komunikacji

  Opracowanie planu i analizy komunikacji

  Opracowywania standardów komunikacji zewnętrznej

  Wdrażanie nowych narzędzi oraz rozwiązań komunikacyjnych

  Szkolenia z kompetencji handlowych

  Stworzenie skutecznych ofert

  Opracowanie persony zakupowej

  Produkt + polityka cenowa

  Oferta podstawowa promocyjna

  Polityka rabatowa

  Standardy pracy

  Struktura firmy i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami

  Systemy motywacyjno-premiowe

  Ocena pracownika, obowiązki, regulaminy, rekrutacja i selekcja

  Kontrola pracowników - druki, dokumenty

  Szef - zarządzanie czasem autorytet, delegowanie zadań manual zarządzania

  Analiza pracy działu handlowego

  System Zarządzania Jakością

  Turkusowe zarządzanie

  System 5S

  Metoda Kaizen w zarządzaniu

  Doskonalenie jakości: TQM, Benchmarking, Six Sigma, Poka-Yoke, Lean Management, Kaizen

  • Cel audytu

   Audyt w zarządzaniu ma na celu niezależną i obiektywną ocenę procesów zarządzania. Szczegółowej analizie podlega system zarządzania firmą oraz dokumentacja systemu zarządzania.

  • Korzyści

   Przeprowadzenie audytu jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie zmian w zarządzaniu firmą. Umożliwia bezpośrednie mierzenie działań, podjęcie działań opartych na faktach, prawdziwych liczbach i informacjach z wewnątrz firmy. To inwestycja, która pozwala na zadowalający zwrot

  • Cel

   Ustandaryzowanie procesów biznesowych ma na celu obniżenie kosztów i/lub skrócenie czasu obsługi danego procesu.

  DARMOWA KONSULTACJA
  Top