IPINT

Oferta

Doradztwo w sprzedaży

Potrzebujesz rozwiązać problem?

Napotkałeś bariery w rozwoju swojej firmy?

Oczekujesz wyników?

Chcesz osiągnąć konkretny cel?

Skorzystaj z naszego doradztwa.

Pracujemy w oparciu o 70 ekspertów z różnych dziedzin. Praktyka naszej pracy z klientami dowodzi, że jesteśmy skuteczni.

ZOBACZ PRZYKŁADY EFEKTÓW

Pomagamy firmom w zwiększaniu ich przychodów doskonaląc efektywność procesów i zespołów poprzez praktyczne i efektywne doradztwo i konsulting, korzystając z naszych doświadczeń i praktyk korporacyjnych, używając najnowszych metod sprzedaży, marketingu i zarządzania i podążając za trendami.

Jak projektujemy nasze szkolenia?

  • Etap 1/5

   Bezpłatne spotkanie konsultacyjne i badanie potrzeb szkoleniowych

   Spotykamy się z Państwem, aby dowiedzieć się, jakie cele i zadania stawiacie przed swoim zespołem, co chcecie zmienić, a co usprawnić.

  • Etap 2/5

   Przedstawienie oferty wraz z wyceną

   Na podstawie przeprowadzonej analizy opracujemy projekt szkolenia i go z Państwem omówimy.

  • Etap 3/5

   Przygotowanie się eksperta ze specyfiki branży i opracowanie najlepszych rozwiązań

   Prezentujemy podejście praktyczne. Naszym celem jest, aby doradztwo było przede wszystkim efektywne, a pozyskana wiedza gotowa do zastosowania od zaraz. Dlatego też nasz zespół każdorazowo przygotowuje się do projektu z konkretną grupą i branżą.

  • Etap 4/5

   Doradztwo

   Analizujemy sytuację i wypracowujemy rekomendacje i zalecenia do zastosowania tu i teraz. Pokazujemy konkretne przykłady, skłaniając uczestników do czynnego udziału w dochodzeniu do rozwiązań.

  • Etap 5/5

   Informacja zwrotna dla lidera zespołu

   Po zakończeniu projektu rozwojowego skontaktujemy się z Państwem, aby zdać relację z osiągniętych wyników.

  Rodzaje współpracy

  1

  Rozwiązywanie problemu - problem solving

  Praktyczny warsztat lub konsultacja mająca na celu rozwiązanie konkretnego problemu klienta.

  2

  Stała współpraca - interim management

  Długofalowa asysta doradcza. Doradca znając specyfikę firmy klienta stale współpracuje i pomaga rozwiązywać pojawiające się problemy w określonym zakresie np. sprzedaż, marketing, zarządzanie.

  3

  Wąskie gardła

  Zidentyfikowanie w firmie klienta wąskich gardeł, które hamują wzrost oraz wypracowanie rozwiązań do zastosowania tu i teraz, zgodnie z filozofią Kaizen.

  Dlaczego warto?

  • Korzystamy z naszych doświadczeń i praktyk korporacyjnych, używając najnowszych metod sprzedaży, marketingu i zarządzania i podążając za trendami.
  • Współpracujemy z 70 ekspertami z różnych dziedzin.
  • Posiadamy sieć kontaktów.
  • Mamy doświadczenia z różnych firm i branż, gdzie rozwiązaliśmy problemy.
  • W oparciu o powyższe łatwo rozwiązać nam większość problemów pojawiających się w firmach.

  Obszary współpracy

  Audyt sprzedaży

  Tworzenie procesu sprzedaży

  Pomoc przy stworzeniu strategii sprzedaży

  Dobranie kanałów komunikacji

  Opracowanie planu i analizy komunikacji

  Opracowywania standardów komunikacji zewnętrznej

  Wdrażanie nowych narzędzi oraz rozwiązań komunikacyjnych

  Szkolenia z kompetencji handlowych

  Stworzenie skutecznych ofert

  Opracowanie persony zakupowej

  Produkt + polityka cenowa

  Oferta podstawowa promocyjna

  Polityka rabatowa

  Standardy pracy

  Struktura firmy i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami

  Systemy motywacyjno-premiowe

  Ocena pracownika, obowiązki, regulaminy, rekrutacja i selekcja

  Sprzedaż - targety, cele, wsparcie, (KPI)

  Kontrola pracowników - druki, dokumenty

  Szef - zarządzanie czasem autorytet, delegowanie zadań manual zarządzania

  Analiza pracy działu handlowego

  System 5S

  Doskonalenie jakości: TQM, Benchmarking, Six Sigma, Poka-Yoke, Lean Management, Kaizen

  • Cel audytu sprzedaży

   Audyt sprzedaży ma na celu niezależną i obiektywną ocenę procesów sprzedaży w firmie klienta. Ocenie podlega praca zespołu sprzedażowego, sposób zarządzania sprzedażą oraz strategia sprzedaży. Wskazujemy problemy i bariery w procesie sprzedaży. Efektem jest wypracowanie rekomendacji, zaleceń, które można zastosować od razu, żeby zaczęły sprzedawać i budować relację.

  • Korzyści

   Przeprowadzenie audytu jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie zmian w dziale handlowym. Umożliwia bezpośrednie mierzenie działań oraz podjęcie działania opartego na faktach, prawdziwych liczbach i informacjach z wewnątrz firmy. To inwestycja, która pozwala na zadowalający zwrot.

  • Cel strategii

   Segmentacja rynku, określenie persony zakupowej - idealnego profilu klienta, dobranie kanałów sprzedaży, metodyki i techniki sprzedaży, budowanie bazy leadów, metody prospectingu, metody zamykania i zabezpieczania sprzedaży, procesy w sprzedaży, codzienne działania, organizacja dnia pracy (rutynowe czynności, w podziale na produktywne, neutralne i rozpraszające), narzędzia sprzedażowe, oferta firmy

  • Cel rekrutacji

   Diagnoza potencjałów poszczególnych pracowników (analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju), analiza kompetencji menadżerskich, rekomendacje dotyczące podziału zadań i objęcia poszczególnych stanowisk (w tym szefa działu), podjęcie finalnej decyzji o rekrutacji wewnętrznej lub rekrutacji zewnętrznej: REKRUTACJA WEWNĘTRZNA: szkolenia wybranej osoby z zakresu kompetencji menedżerskich i zarządzania REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA: przygotowanie zespołu do pojawienia się menadżera zewnętrznego. Znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko: określenie profilu/sylwetki “idealnego kandydata”, przygotowanie ogłoszenia, wstępna selekcja - kryteria weryfikacji CV, rozmowa kwalifikacyjna, wyznaczenie celów miesięcznych i kwartalnych, prawidłowe tworzenie systemów premiowych, zasady i mechanizmy kontroli pracy

  • Korzyści

   Analiza rzeczywistych kompetencji zespołu, przygotowanie i wprowadzenie struktury, usprawnienie procesów komunikacyjnych, rekrutacja przez osoby od sprzedaży, nie tylko od HR, oszczędność czasu - zadanie oddelegowane na nas i naszych ekspertów, wykorzystanie naszej sieci kontaktów

  • Cel

   Celem usługi jest wypracowanie i potwierdzenie w praktyce zestawu procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

  DARMOWA KONSULTACJA
  Top