IPINT

Blog

06.03.2020

Eliminacja marnotrawstw – przygotowanie i planowanie prac utrzymania ruchu

Marnotrawstwa (z japońskiego Muda) występujące w środowisku przemysłowym zostały podzielone na grupy, aby jeszcze łatwiej je identyfikować i przy pomocy odpowiednich narzędzi usuwać. Wymienia się 7 głównych marnotrawstw: nadprodukcja, oczekiwanie, zbędny transport, nadmierna specyfikacja, zapasy, odpady i nieefektywne procesy. Czasami, jako ósme dodawane jest marnotrawienie potencjału ludzkiego. „Potrzebuję wrócić się na warsztat. Zapomniałem zamówić odpowiednie &hellip; <a href="https://www.ipint.pl/eliminacja-marnotrawstw-przygotowanie-i-planowanie-prac-utrzymania-ruchu/">Continued</a>

CZYTAJ WIĘCEJ

22.01.2020

Lean Maintenance

Wysokie koszty utrzymania ruchu, długi czas konserwacji, przeglądów oraz usuwania usterek, problem z ustaleniem priorytetu działań dla konserwacji maszyn czy problem z zarządzaniem częściami zamiennymi. To jedne z głównych wyzwań, jakie na co dzień stają przed służbami utrzymania ruchu. Często są to problemy złożone, a ich rozwiązanie zajmuje dużo czasu i zasobów, których zawsze brakuje. &hellip; <a href="https://www.ipint.pl/lean-maintenance/">Continued</a>

CZYTAJ WIĘCEJ
Top