IPINT

Szkolenia

Motywacja i egzekwowanie zadań

Pokazujemy narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy

 • Więcej pozyskanych klientów
 • Większa sprzedaż
 • Większe przychody
 • Długofalowe relacje z Klientami
 • Wyprzedzenie konkurencji
 • Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności skutecznego zarządzania zespołami. Tworzenia atmosfery i przestrzeni do uwalniania potencjału drzemiącego w pracownikach. Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do minimalizowania ryzyk związanych z nieosiągnięciem założonych celów i rezultatów oraz dbałość o efektywność działania.
 • WIEDZA - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Ma wiedzę z zakresu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa 2. Zna zasady doskonalenia przedsiębiorstwa 3. Rozumie zasady osiągania efektywności działania z uwzględnieniem relacji nakładów i efektów 4. Wie jakie czynniki wpływają na zaangażowanie 5. Zna regułę zaangażowania i konsekwencji 6. Zna koncepcję modyfikacji zachowań/uczenia się 7. Identyfikuje czynniki wpływające na sukces w organizacji 8. Zna metody i narzędzia budowania zaangażowania
 • UMIEJĘTNOŚCI - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Potrafi ocenić potencjał pracowników 2. Potrafi delegować zadania zgodnie z kompetencjami pracowników 3. Umie zainspirować odpowiednim komunikatem werbalnym 4. Umie stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania 5. Umie pobudzać pracowników do działania poprzez dawanie przykładów, których oni oczekują
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Swoją wartość jako menadżera potwierdza w działaniu 2. Jest odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna 3. Sprawnie i skutecznie tworzy rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników 4. Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej
 • przedsiębiorców
 • sprzedawców
 • przedstawicieli handlowych
 • telemarketerów
 • menedżerów zespołów sprzedaży
 • osób, które chciałyby zwiększyć swoje kompetencje handlowe

Dlaczego właśnie to szkolenie?

70% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia - to poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje

Małe grupy 8 - 12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość indywidualnej pracy z każdym uczestnikiem, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

Trener - praktyk

Program szkolenia

 1. Jak stworzyć środowisko, w którym ludzie się rozwijają i z chęcią realizują misję, cele i wartości firmy?
 2. Jak pracować z pokoleniem X, Y i Z? Co ich motywuje, jaki jest ich etos pracy? Jak uwolnić potencjał pokolenia Z?
 3. Jak skutecznie wdrażać pracowników? Kiedy oddać odpowiedzialność na pracę swoim pracownikom? Przywództwo sytuacyjne.
 4. Jak ustalać zasady w zespole i jak je egzekwować? Jak wygłosić expose?
 5. Jak udzielać informacji zwrotnej, która rozwija pracownika?
 6. Kiedy szef powinien być coachem?

TRENER
SZKOLENIA

Top