IPINT

Szkolenia

Managerowie sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą i zespołem handlowym

Pokazujemy narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy

 • Więcej pozyskanych klientów
 • Większa sprzedaż
 • Większe przychody
 • Długofalowe relacje z Klientami
 • Wyprzedzenie konkurencji
 • Celem szkolenia jest nauka świadomego i dojrzałego wywierania wpływu i zarządzania relacjami.
 • WIEDZA - uczestnik szkolenia nauczy się jak przygotować i poprowadzić dobre spotkanie zarówno z jednym pracownikiem, jak i z zespołem. Dowie się, jakie pułapki na niego czyhają podczas takiego spotkania oraz jak je unikać. Pozna również podstawowe narzędzia coachingowe w pracy menedżera. Dowie się jak zarządzać konfliktem i w jaki sposób uczyć, żeby nauczyć. Nauczy się zarządzać procesem rozwoju pracowników i pozna metody diagnozy kompetencji.
 • UMIEJĘTNOŚCI - po szkoleniu uczestnik będzie potrafił świadomie zarządzać relacjami z partnerami biznesowymi i w kontrolowany sposób dążyć do osiągania celu unikając gier, do których jesteśmy zapraszani. Skutecznie zwiększy efektywność swojego zespołu i nauczy ich nowych umiejętności. Będzie stosował zróżnicowane techniki motywacyjne. Zdobędzie umiejętność planowania i określania priorytetów własnych i współpracowników, komunikowania się z zespołem i przełożonymi, planowania i organizowania szkolenia oraz dostosowywania zakresu szkoleń do potrzeb pracowników
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE - po szkoleniu uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki działań własnych i podległego zespołu w dziale sprzedaży. Upowszechnia wzorce właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim. Uzupełnia i aktualizuje wiedzę niezbędną do realizacji procesów sprzedaży oraz wprowadzania innowacji dotyczących kierowania działem sprzedaży oraz dokonuje krytycznej oceny działań swoich i zespołu działu sprzedaży. Przestrzega zasad etyki zawodowej związanych z zadaniami zawodowymi.
 • przedsiębiorców
 • managerów sprzedaży
 • osób, które chciałyby zwiększyć swoje kompetencje handlowe

Dlaczego właśnie to szkolenie?

70% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia - to poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje

Małe grupy 8 - 12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość indywidualnej pracy z każdym uczestnikiem, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

Trener - praktyk

Program szkolenia

 1. Jak prowadzić spotkania z pracownikami?
 2. Menedżer jako Coach
  • Co to jest coaching? Wprowadzenie
  • Przeprowadzenie spotkania
  • Ewaluacja spotkania
  • Wdrożenie rozwiązań
 3. Menedżer w roli szkoleniowca, czyli jak uczyć żeby nauczyć?
  • Rodzaje szkoleń
  • Przygotowanie dobrego szkolenia
  • Ocena efektywności szkoleń
 4. Mentoring w pracy Menedżera.
  • Co to jest mentoring?
  • Jak przebiega mentoring? Kluczowe elementy procesu
 5. Zarządzanie konfliktem w Zespole
  • Rozpoznanie i uznanie istnienia konfliktu
  • Identyfikowanie osób zaangażowanych w konflikt
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 6. Kompetencje pracowników - jak nimi zarządzać?
  • Analiza stanu obecnego. Jakie kompetencje mam u siebie w firmie, a jakich mi brakuje?
  • Metody uczenia się dorosłych
  • Przebieg procesu rozwoju pracownika oraz sposoby zarządzania nim
 7. ZAJĘCIA WARSZTATOWE – trening i przepracowanie zagadnień ze szkolenia

TRENER
SZKOLENIA

Tomasz Chojnowski

Tomasz Chojnowski to efektywny i efektowny manager zajmujący się sprzedażą i zarządzaniem strukturami handlowymi od ponad 13 lat.   Pracował z sukcesami u takich liderów rynkowych jak: Red Bull GMBH, Podravka Polska, IW- Design.Wieloletnia praktyka na wielu szczeblach zawodowych od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora Struktur Ogólnopolskich w międzynarodowych firmach poparta szkoleniami pozwala oceniać  otoczenie biznesowe i zmiany w handlu w szerokiej perspektywie. Zdobyte doświadczenie i kompetencje umiejętnie, fachowo i z pasją potrafi przekazać innym jako trener/coach w wielu dziedzinach takich jak: sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, praca pod wpływem stresu, współpraca z różnymi typami osobowości, prezentacje oraz wystąpienia publiczne. Fascynuje się mową ciała i przekazami niewerbalnymi w biznesie.

Top