IPINT

Szkolenia

Komunikacja i przepływ informacji

Pokazujemy narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy

 • Więcej pozyskanych klientów
 • Większa sprzedaż
 • Większe przychody
 • Długofalowe relacje z Klientami
 • Wyprzedzenie konkurencji
 • Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności skutecznego zarządzania zespołami, tworzenia atmosfery i przestrzeni do uwalniania potencjału drzemiącego w pracownikach. Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności komunikowania się i tworzenia klimatu współpracy do osiągania celów organizacji.
 • WIEDZA - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Zna zasady efektywnej komunikacji 2. Wie jak aktywnie słuchać i zadawać pytania 3. Zna różne sposoby przekazywania informacji 4. Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie informacji
 • UMIEJĘTNOŚCI - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny 2. Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje nad emocjami 3. Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości 4. Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumowywać wykorzystując parafrazę 5. Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność, jak zrozumiał komunikat 6. Komunikuje się ustnie i pisemnie (e-maile, komunikatory, komunikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE - po ukończeniu szkolenia uczestnik: 1. Przejawia profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych 2. Jest odpowiedzialny i rzetelny w wykonywanej pracy 3. Postępuje etycznie 4. Jest odpowiedzialny za przekazywane informacje i ich odbiór
 • przedsiębiorców
 • sprzedawców
 • przedstawicieli handlowych
 • telemarketerów
 • menedżerów zespołów sprzedaży
 • osób, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne

Dlaczego właśnie to szkolenie?

70% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia - to poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje

Małe grupy 8 - 12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość indywidualnej pracy z każdym uczestnikiem, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

Trener - praktyk

Program szkolenia

 1. Okno Johari
 2. Typy osobowości wg Junga. Świadomość swojego typu osobowości i wynikający z tego styl komunikacji
 3. Konflikty – postawy i reakcje ludzi w konflikcie. Jak unikać napięć i nieporozumień? Mechanizmy obronne
 4. EQ a sukces komunikacyjny
 5. Model kwadratu komunikacyjnego
 6. Techniki aktywnego słuchania i skutecznego zadawania pytań

TRENER
SZKOLENIA

Top