IPINT

Szkolenia

Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania organizacją poprzez stosowanie narzędzi jakości

Pokazujemy narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy

  • Optymalizacja procesów w organizacji
  • Udoskonalenie procedur i procesów
  • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności stosowania wybranych narzędzi jakości.
  • WIEDZA - Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie wybranych, klasycznych i nowych narzędzi jakości w celu doskonalenia Systemu Zarządzania.
  • UMIEJĘTNOŚCI - uczestnik będzie potrafił zbierać dane wejściowe i zastosować wybrane narzędzia jakości.
  • KOMPETENCJE SPOŁECZNE - uczestnik będzie rozwijał kompetencje w zakresie pracy zespołowej, delegowania zadań oraz monitorowania ich osiągania. Będzie rozumiał konieczność poszerzania wiedzy i ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych.
  • Szkolenie skierowane jest do wybranej grupy pracowników, pełniących istotne funkcje w Zintegrowanych Systemach Zarządzania w organizacji. Uczestnik powinien posiadać m.in. wykształcenie średnie oraz wiedzę związaną z procesami realizowanymi w organizacji

Dlaczego właśnie to szkolenie?

70% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia - to poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy najskuteczniej podnoszą swe kompetencje

Małe grupy 8 - 12 osób - tylko w małych grupach trener ma możliwość indywidualnej pracy z każdym uczestnikiem, dzięki czemu skuteczność szkolenia znacznie wzrasta

Trener - praktyk

Program szkolenia

  1. Monitorowanie i analiza danych będących danymi wejściowymi do narzędzi jakości
  2. Narzędzia jakości w systemach zarządzania organizacją
  3. Opracowanie wybranych danych wybranym narzędziem jakości – warsztat

TRENER
SZKOLENIA

Zofia Migus-Bębnowicz

Od 14 lat konsultant systemów zarządzania m.in.: jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa informacji. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001, Ekspert Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, akredytowany przy PARP ekspert CSR. Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Dyrektor Strefy Rozwoju i Przedsiębiorczości PRAXIS. Od 2006 roku czynnie uczestniczy w projektach doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw polegających głównie na projektowaniu i wdrożeniu systemów zarządzania wpływających na poprawę jakości prowadzonych działań w firmie. W latach 2012-2015 zrealizowała 9 projektów unijnych między innymi w branży turystycznej, meblarskiej. W 2014 roku opracowała  autorskie narzędzie diagnostyczno – identyfikujące potrzeby innowacyjne w firmach.

Top