NOWOCZESNE APLIKACJE WEBOWE

Interesujesz się programowaniem?

Chcesz rozwijać swoje umiejętności i poznać innych ludzi, którzy siedzą w nowych technologiach?

Dzięki tym kursom- możesz znaleźć swoją pracę marzeń!

Zostań programistą i zarabiaj nawet 15 tys PLN miesięcznie. Brzmi ciekawie? ZAPRASZAMY!

Ścieżka frontend 
Część 1 - Poziom podstawowy

Marketing internetowy od A do Z

Cel szkolenia:

 • Poznanie tajników programowania
 • Poznanie czym jest pisanie kodu i czym jest kod programu
 • Nauka podstaw języka opisu stron internetowych HTML
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, jak modyfikować wygląd strony przy pomocy kaskadowych arkuszy stylów CSS

 

Zobacz więcej

Ścieżka frontend 
Część 2 - Poziom średniozaawansowany

programowanie-sredniozaawansowane

Cel szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy na temat biblioteki React
 • Zdobycie umiejętności zaprojektowania i zbudowania prostej aplikacji składającej się z kilku komponentów
 • Zdobycie umiejętności łączenia się z serwerem backendowym aby wczytać dane z bazy danych
 • Poznanie sposobów jak podzielić aplikacje na małe komponenty oddzielając warstwę logiczną od warstwy prezentacyjnej
 • Zdobycie umiejętności programowania aplikacji tak aby przyjmowała ona dane od użytkownika
 • Zdobycie umiejętności korzystania z narzędzi, które ułatwiają pracę nad aplikacją.

Zobacz więcej

Ścieżka frontend 
Część 3 - Poziom zaawansowany

programowanie-zaawansowane

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w jaki sposób projektować aplikacje webowe oparte o model przepływu danych Redux
 • Poznanie trzech głównych zasad Reduxa jakimi są: “Single source of truth”, “State is read- only” oraz “Changes are made whit pure functions”.
 • Poznanie achitektury Redux opartej o moduły Ducks, a także zrefaktoruwanie swojego kodu przy pomocy bibliotek takich jak “redux-actions” czy “styled- components”
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, daczego stała jest lepsza od zmiennej i jak wykorzystać bibliotekę “Immutable.js” do kontroli stanu aplikacji.

  Zobacz więcej

Ścieżka backend Ruby
Część 1 - Poziom podstawowy

Marketing internetowy od A do Z

Cel szkolenia:

 • Poznanie tajników programowania

 • Poznanie czym jest pisanie kodu i czym jest kod programu

 • Nauka podstaw języka opisu stron internetowych HTML5
 • Poznanie podstawy interpretowanego obiektowego języka Ruby
 • Wygenerowanie i modyfikowanie prostej aplikacji we frameworku Ruby on Rails

Zobacz więcej

Ścieżka backend Ruby
Część 2 - Poziom średniozaawansowany

programowanie-sredniozaawansowane

Cel szkolenia:

 • Odtworzenie krok po kroku wygenerowaną aplikację internetowego bloga
 • Poznanie model architektury aplikacji MVC
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, jak działają relacyjne bazy danych i w jaki sposób obsługiwać je przy pomocy modułu frameworka ORM Active Records
 • Poznanie gem o nazwie “Devise” zapewniający autentykację, oraz gem “CanCanCan” zapewniający autoryzację użytkowników jego aplikacji.

Zobacz więcej

Ścieżka backend PHP
Część 1 - Poziom podstawowy

Marketing internetowy od A do Z

Cel szkolenia:

 • Poznanie tajników programowania

 • Poznanie czym jest pisanie kodu i czym jest kod programu

 • Nauka podstaw języka opisu stron internetowych HTML5

 • Poznanie podstaw interpretowanego obiektowego języka PHP
 • Wygenerowanie i modyfikowanie prostej aplikacji we frameworku Laravel

Zobacz więcej

Ścieżka backend PHP
Część 2 - Poziom średniozaawansowany

programowanie-sredniozaawansowane

Cel szkolenia:

 • Odtworzenie krok po kroku wygenerowaną aplikację zaawansowanego formularza internetowego
 • Poznanie modelu architektury aplikacji MVC
 • Zdobycie praktycznej wiedzy, jak działają relacyjne bazy danych i w jaki sposób je obsługiwać.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu programowania w javascript w oparciu o bibliotekę jQuery
 • Poznanie podstawy pracy z GIT
 • Wykonanie swojego pierwszego deploy aplikacji.

Zobacz więcej