Referencje

Skorzystaj z naszego 8-letniego doświadczenia w zakresie opracowywania, realizacji i prowadzenia szkoleń.

Nasi trenerzy to praktycy, na co dzień wykonujący zawód związany z tematyką szkolenia.

Przekazują praktyczną wiedzę i umiejętności możliwe do zastosowania tu i teraz.


Na konkretnych przykładach. 
 

Certyfikaty

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)
Numer certyfikatu: DEKRA/SUS/000002

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez WUP
w Olsztynie pod numerem 2.28/00095/2015

ECDL. Certyfikowane Laboratorium Egzaminacyjne
z zakresu umiejętności komputerowych. 

Partner ETS (Educational Testing Service).

ECDL

Certyfikowane Laboratorium Egzaminacyjne z zakresu umiejętności komputerowych. Pośredniczymy w nadawaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Pod patronatem PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego). Obecnie w procesie recertyfikacji.

Pełen opis Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych

Więcej: https://www.ecdl.pl/

 

ETS​

od 24 stycznia 2014 jesteśmy partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

Pełen opis Educational Testing Service

Więcej: https://www.etsglobal.org/Pl/Pol

Kodeks Dobrych Praktyk

My jako zespół osobowy IPiNT opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk czyli zbiór wartości, którym kierujemy się we współpracy z trenerami. Każdy z nich musi spełniać nasze oczekiwania i wymagania. To jest nasz dobry produkt, który z przekonaniem proponujemy Wam - uczestnikom. Do Was również kierujemy kilka słów, bo zależy nam na efektywności i skuteczności naszych szkoleń.

Kodeks Trenera:

 1. Jestem praktykiem, z praktyczną wiedzą i umiejętnością jej przekazywania.
 2. Jestem otwarty na dyskusję i pytania.
 3. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, na które poświęciłem lata swojej pracy.
 4. Pytam jaki jest cel obecności każdego z uczestników?  Czego oczekują na tym szkoleniu?
 5. Szukam satysfakcjonujących odpowiedzi.
 6.  Sprawdzam na koniec, czy uczestnicy wyszli z tym po co przyszli.

Kodeks IPiNT:

 1. Rzetelnie określamy kompetencje trenerów,  skupiamy się na określonych zagadnieniach kluczowych dla przedsiębiorcy.
 2. Nasi trenerzy to praktycy, którzy zawodowo zajmują się prezentowaną tematyką.
 3. Szkolenia wyceniamy realnie, nie ustawiamy sztucznych rabatów, nasze promocje są rzeczywiste i ograniczone czasowo i podmiotowo.
 4. Szanujemy Twój czas, szkolenia nastawione są w 100% na merytorykę i praktykę.
 5. Jesteśmy odpowiedzialni za dane słowo i przyjęte zobowiązania.
 6. Mówimy prawdę i stawiamy na wzajemne zaufanie.
 7. Wprowadzamy innowację, szukamy nowych, własnych rozwiązań produktowych i organizacyjnych.

Uczestniku:

 1. Wiedza którą Tobie przekazujemy i doświadczenie naszych trenerów to tylko połowa zaangażowania, drugą masz w sobie.
 2.  Aktywnie słuchaj, wyłącz telefon, świat się nie zawali, a szkolenie będzie efektywniejsze.
 3. Pracuj ze zdobytą wiedzą, doświadczaj jej i zwiększaj dzięki niej swoje przychody.
 4. Nie podejmiemy wyzwań za Ciebie, ale damy narzędzia, z których zbudujesz  swój własny, indywidualny sposób na osiągnięcie celów.
 5. Stawiaj sobie cele, zapisuj je, realizuj.
 6. Każdy z nas ma takie same zasoby.
Pliki do pobrania: 

Regulamin szkoleń

Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą, a firmą szkoleniową.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, wypełnionego formularza zgłoszenia. 

O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, oraz dokonanie opłaty za szkolenie. IPiNT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. 

Nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik otrzymuje szczegółową informację o miejscu i harmonogramie szkolenia. 

 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia ww. terminie nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania formalnej rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną . Istnieje również możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika szkolenia. 

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników IPiNT Sp. z o.o. może podjąć decyzję o odwołaniu szkolenia, ale nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnik otrzymuje informację o odwołaniu szkolenia drogą telefoniczną i elektroniczną. Odwołanie szkolenia skutkuje zwrotem wniesionej przez uczestnika opłaty. Kwoty te za zgodą uczestnika mogą zostać zaliczone na poczet jego uczestnictwa w takim samym szkoleniu w innym terminie lub w innej usłudze rozwojowej świadczonej przez instytucję szkoleniową.