Realizujemy usługi szkoleniowe i doradcze finansowane w 80% z UE

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ USŁUG Z DOFINANSOWANIEM

Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii:

 • Certyfikowała nas DEKRA
 • Uzyskaliśmy CERTYFIKAT SUS 2.0. potwierdzający jakość usług szkoleniowo-doradczych ( nr. certyfikatu Dekra/SUS/000002 ) - zdobycie tego certyfikatu umożliwia wprowadzenie naszych usług do Bazy Usług Rozwojowych, a co za tym idzie możliwość ich dofinansowania ze środków unijnych nawet do 80%.
 • Jesteśmy Certyfikowanym Laboratorium ECDL
 • Oraz Partnerem ETS (Educational Testing Service)

Wysokość dofinansowania Warmińsko-Mazurskie: 70 000,00 zł

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?: Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym właściciele i kadra zarządzająca.

Sposób otrzymamania dofinansowania: Refundacja

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa - 80% lub 50%
 • Poziom dofinansowania usługi rozwojowej, tj. szkolenia czy usługi doradczej może różnić się w zależności
  od założeń programu operacyjnego w danym województwie.

Skąd pochodzą środki na dofinansowanie?

Środki na dofinansowanie tzw. usług rozwojowych pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników i są dystrybuowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych we wszystkich województwach, oprócz województw: mazowieckiego i pomorskiego.

Cel: Szkolenia oraz doradztwo

Jak uzyskać dofinansowanie jednej z usług IPiNT? 

Procedura uzyskania dofinansowania:

 1. Firma podaje swoje dane: NIP, adres e-mail oraz numer do osoby kontaktowej.
 2. Firma otrzymuje od Instytutu Przedsiębiorczości i Nowych Technologii formularz zgłoszeniowy. Podpisuje go, stawia pieczątkę, na każdej stronie parafkę, a następnie odsyła skanem. 
 3. Dokumenty zostają przez Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii przekazane do odpowiedniego operatora w województwie.
 4. Operator kontaktuje się z firmą, weryfikuje ją i udziela informacji na temat zakwalifikowania się do projektu.
 5. Operator wysyła mobilnego doradcę do firmy, podpisuje z nią umowę, nadaje indywidualny numer ID i zakłada profil w Bazie Usług Rozwojowych. 
 6. Firma kontaktuje się z Instytutem Przedsiębiorczości i Nowych Technologii informując, że posiada profil w Bazie Usług Rozwojowych. Następnie wybiera odpowiednią usługę lub wspólnie ustala plan szkoleń lub usług doradczych. 
 7. Płatność za usługę szkoleniową i doradczą wynosi 100%. Firma otrzymuje fakturę i dokonuje płatności zgodnie z ustaleniami. 
 8. Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii rozpoczyna świadczenie usług szkoleniowych lub doradczych. 
 9. Rozliczenie usługi szkoleniowej następuje po dostarczeniu następujących dokumentów:
 • wniosek o refundację
 • faktura wraz z opisem
 • potwierdzenie wykonania przelewu
 • w przypadku szkoleń  - certyfikat i suplement do certyfikatu, w przypadku usługi doradczej  - zaświadczenie ukończenia procesu doradczego oraz protokół usług i opracowań
 • wydruku pozytywnie ocenionej ankiety z Bazy Usług Rozwojowych 
 1. Refundacja na konto firmy następuje do 14 dni – 80% poniesionych kosztów (50 % w przypadku niektórych średnich przedsiębiorstw).

 

Masz pytania?
Zadzwoń: 510-076-211
Napisz: szkolenia[at]ipint[dot]pl

 

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ USŁUG Z DOFINANSOWANIEM