Doradztwo z zakresu marketingu i wizerunku organizacji

Marketing Manager outsourcing

Szukacie Państwo bez skutku Marketing Managera? Mamy na to rozwiązanie. Proponujemy Państwu Marketing Managera w systemie outsourcingu. Zewnętrzny MM pracuje w oparciu o swój lub Państwa zespół, któremu przewodzi, wyznacza cele i je realizuje.

Angażujemy się w zespół i swoje zadania, jesteśmy obecni w Państwa firmie wg. potrzeb, bierzemy z Państwem udział w ważniejszych spotkaniach lub targach, wspieramy, reprezentujemy na zewnątrz, dysponujemy doświadczeniem, pasją i zaraźliwym entuzjazmem. 

 

Przygotowywanie Strategii marketingowych firm, spółek i organizacji

Strategia marketingowa organizacji to jej kierunek do działania, to jasne określenie celów i sposobów działania. Ważne, aby strategia marketingowa była dokumentem żywym, do którego pracownicy działu zaglądają regularnie i skrupulatnie realizują jej założenia.

Strategia jest przygotowana zgodnie z zasadami Marketingu MIX. Zwykle potrzebujemy 2-4 spotkań, aby określić cele i przygotować osadzoną w realiach strategię. W związku z koniecznością dostępu do różnych, czasem strategicznych informacji, podpisujemy z klientem umowę o poufności (NDA).
 

Audyt marketingowy

Audyt marketingowy jest krótką formą współpracy i dotyczy konkretnego zagadnienia. Polecamy go firmom, które poszukują kierunku działania, odświeżenia wizji, ustalenia planu działania, a same nie potrafią dostrzec rozwiązania. Zewnętrzny obserwator dostrzeże więcej możliwości niż członkowie zespołu.

Realizacja takiego zamówienia to dwa spotkania, które zwykle trwają ok godziny. Na pierwszym przedstawiamy problem i profil firmy, doradca zadaje dodatkowe pytania. Na drugim spotkaniu doradca przedstawia krótkie opracowanie ze zdiagnozowanymi problemami i ich rozwiązaniami. Omawia wszystkie punkty i pokazuje jak można je zrealizować i wdrożyć w życie.

Identyfikujemy  indywidualne potrzeby kontrahenta

Identyfikujemy  indywidualne potrzeby kontrahenta i organizacji. Dajemy gotowe rozwiązania.

Pracujemy w podejściu systemowym, zgodnie z którym organizację można rozumieć poprzez uwzględnienie wszystkich jej części. Aby zrozumieć procesy zachodzące w systemie organizacji, należy spojrzeć na nią z możliwie wielu perspektyw: indywidualnej, grupowej oraz organizacyjnej.

Pracujemy metodą kontraktową

Pracujemy metodą kontraktową, która zakłada współpracę pomiędzy osobami zaangażowanymi w działania konsultacyjne. Taki rodzaj pracy stanowi podstawę procesów uczenia się i tworzenia zmiany.

W pracy wykorzystujemy min. koncepcję Analizy Transakcyjnej, która tłumaczy ludzkie zachowania, procesy komunikacji i budowania relacji w szerokim kontekście.

B2B

Specjalizujemy się wdrażaniem zmiany w sprzedaży produktów i rozwiązań w modelu B2B.  Z naszymi Partnerami pracujemy nad modelem operującym wartością nie ceną, generując zyski - nie schodząc z ceny swoich produktów.

Proponujemy usługi szkoleniowe i konsultingowe, wspierające strategię rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi dla firm i instytucji. Pracujemy z naszymi klientami nad rozpoznaniem sytuacji problemowej i wprowadzeniu konstruktywnych zmian w organizacji.

IPiNT sp. z o.o. | Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii

Sylwetka specjalisty

Anna Ciesielska

Manager z wieloletnim doświadczeniem (10+) w obszarze sprzedaży i marketingu. Posiada doświadczenie w różnych sektorach rynku, głównie B2B, z dużym naciskiem na marketing relacji. Specjalizuje się w sprzedaży poprzez relacje oraz kreowaniu i wdrażaniu szeroko zakrojonego wizerunku organizacji. Doświadczony specjalista w zarządzaniu marką i direct marketingu. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Analityk. Trener. Konsultant.

Doradztwo z zakresu sprzedaży i finansów w firmie

Excel dla finansistów i handlowców

Szybkie raporty, dostęp do statystyk, najbardziej skomplikowane formuły i najbardziej złożone formularze, wszystko spakowane i opisane tak, że wydają się być łatwe i wręcz przyjemne w codziennej pracy to nasza specjalizacja i z przyjemnością się tą wiedzą z Państwem podzielimy i przygotujemy szyte na miarę, gotowe formularze exel dla działów handlu i rozliczeń. I wszystko będzie się już liczyć 'samo'.

Przygotowywanie autorskich arkuszy kalkulacyjnych pod potrzeby klienta

Excel to elastyczne, zasobne w treści i niezawodne oprogramowanie. Poświęciliśmy lata pracy, nauki i zbierania doświadczeń. Popełniliśmy niezliczoną ilość błędnie napisanych formuł i teraz możemy z pełną odpowiedzialnością napisać, że o Excelu wiemy wszystko. Z przyjemnością zostaniemy zasypami pytaniami. A do firmy, spółki, organizacji przygotujemy autorskie arkusze na zamówienie, szyte na miarę potrzeb, łatwe w obsłudze.

Tworzenie biznesplanów organizacji

Każda organizacja powinna mieć swój biznesplan i skrupulatnie go realizować, na bieżąco dostosowując do sytuacji rynkowej. Jest to szczególnie ważne przy początkujących firmach bądź tych na etapie reorganizacji. Skoro nie wiemy dokąd zmierzamy to trudno osiągać cele. Czasami zdarza się tak, że instytucje zewnętrzne żądają od Państwa biznesplan.

W związku z koniecznością dostępu do różnych , czasem strategicznych informacji podpisujemy z klientem umowę o poufności (NDA).

IPiNT sp. z o.o. | Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii

Sylwetka specjalisty

Maciej Helbrecht​

Przedsiębiorca z praktyczną wiedzą wyznaczania i realizacji celów biznesowych. Doświadczony specjalista z dziedziny ekonomii przedsiębiorstw sektora MŚP, finansowania działalności oraz optymalizacji podatkowej. Miłośnik zarządzania finansami osobistymi.